Den självklara Partnern

Forsheda Hus


Vi lyssnar på dig som kund!

Vårt mål är att vara den självklara professionella partnern i olika typer av byggsammanhang. Grunden för vår utveckling som företag är kundens krav och förväntningar, där vår strävan som partner och leverantör av väggar är att ligga på en oslagbar nivå såväl prismässigt som kvalitetsmässigt. Med rätt fokus på produkt och kompetensutveckling jobbar vi för ständig förbättring för att tillmötesgå kundernas behov. Forsheda Hus erbjuder väggar tillverkade i Sverige i våra fabriker i Malmö, Småland, Jämtland och Göteborg.

”Vårt huvudfokus inom tillverkningen är att ta fram olika väggmodeller av oorganiskt material för att undvika mögel och ruttning. Det är ett sätt från vår sida att värna om framtiden genom att bidra till ett friskt och ekonomiskt byggande, som förebygger skaderisken på våra byggen.”

Hanteringen av byggmaterial tenderar att glömmas bort, vilket har stark påverkan för byggets ekonomi där skador och dyr logistik driver byggprojektens kostnader till onödiga höjder. Från vår sida erbjuder vi dig ett attraktivt system som består av kvalitetsmaterial med de bästa egenskaperna. Vårt uppskattade system ger bättre kontroll, lättare hantering samt bättre ekonomi för alla parter i ett byggprojekt. Det innebär att alla typer av byggen vinner fördelar med att använda systemet!

Följ oss i sociala medier!