Med fokus på oorganiskt material

Framtidens vägg


Rätt framtidsfokus

Vi väljer material som skapar de bästa förutsättningarna. Bättre kvalitet, längre livslängd.
Dina behov sätts i fokus!

Vi är en seriös och professionell leverantör av väggsystem som skapas utifrån dina behov och önskemål. Ett led i vår strävan efter att erbjuda en oslagbar produkt är att låta vårt väggsystem andas framtid och lång hållbarhet. Vi försöker därför i största möjliga mån använda oorganiska material när vi tillverkar väggpartier eller utfackningsväggar. Genom att välja material som inte påverkas av yttre påverkan som röta och mögel får våra väggar automatiskt en betydligt längre livsläng.

"Våra väggar tas i regel fram med stålreglar för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar produkt av förstklassig kvalitet, vilket i sin tur innebär nöjda kunder."

Hanteringen av byggmaterial i den här branschen tas inte alltid på fullt allvar, vilket påverkar de totala byggkostnaderna avsevärt i längden. Vårt smarta väggsystem garanterar en bättre kontroll, lättare hantering och framför allt en bättre ekonomi för samtliga parter i projektet. Vårt attraktiva väggsystem är framtidens vägg och vi hoppas därför vara den givna leverantören av alla typer av väggar. Ett tydligt mål med Forsheda Hus verksamhet är att genom nöjda kunder som återkommer växa oss ännu starkare i branschen – och vi tror att den här typen av framtidsfokus är det sanna ledordet.

Följ oss i sociala medier!